لطفا کمی صبر کنید ...

نمایش همه نمادها🔴🔵یک سبد با دو هدف
🔴به نام خداوند بخشنده مهربان 🔴🔵یک سبد با دو هدف هدف سود 60درصد تا آخر بهمن ماه حد زیان 20درصد دقت کنید منظور مجموعه کل سبد است نه یک سهم خاص مثلا" 100میلیون سرمایه شماست به 160میلیون افزایش یافت...
ادامه مطلب ...

🔴🔵یک سبد با دو هدف
🔴به نام خداوند بخشنده مهربان 🔴🔵یک سبد با دو هدف هدف سود 60درصد تا آخر بهمن ماه حد زیان 20درصد دقت کنید منظور مجموعه کل سبد است نه یک سهم خاص مثلا" 100میلیون سرمایه شماست به 160میلیون افزایش یافت...
ادامه مطلب ...

🔴یک سهم برای امروز شنبه14مهرماه
🔴یک سهم برای امروز شنبه14مهرماهسلام و عرض ارادت خدمت دوستان و همراهان عزیز سهم قبلی  بانکی که اونهم شنبه معرفی کردیم خدمت دوستان عرض کردیم اونهایی که نقدینگی دارند  با نقدینگی جدید بگیرند...
ادامه مطلب ...

🔴یک سهم برای امروز شنبه14مهرماه
🔴یک سهم برای امروز شنبه14مهرماهسلام و عرض ارادت خدمت دوستان و همراهان عزیز سهم قبلی  بانکی که اونهم شنبه معرفی کردیم خدمت دوستان عرض کردیم اونهایی که نقدینگی دارند  با نقدینگی جدید بگیرند...
ادامه مطلب ...

🔴یک سهم برای فردا چهارشنبه 4مهرماه 1397
🔴یک سهم برای فردا چهارشنبه 4مهرماه 1397دوستان لطفا" توجه کنید همه سهمهایی که معرفی می شود در چارچوب سبد بهمن ماه است و ما چیزی به اسم معرفی تک سهم نداریم کسانی که تک سهم می شوند یا اینکه درصدها را...
ادامه مطلب ...

🔴یک سهم برای فردا چهارشنبه 4مهرماه 1397
🔴یک سهم برای فردا چهارشنبه 4مهرماه 1397دوستان لطفا" توجه کنید همه سهمهایی که معرفی می شود در چارچوب سبد بهمن ماه است و ما چیزی به اسم معرفی تک سهم نداریم کسانی که تک سهم می شوند یا اینکه درصدها را...
ادامه مطلب ...

سبد بهمن ماه 1397
به نام  خداوند بخشنده مهربان 🔴سبد بهمن ماه  1397 ""  تکمیل شده "" 🔵هدف سود  90درصد تا پایان بهمن ماه 🔴حد زیان 30درصد دقت کنید منظور ما از حد سود و زیان کل مجموعه سبد است نه...
ادامه مطلب ...

سبد بهمن ماه 1397
به نام  خداوند بخشنده مهربان 🔴سبد بهمن ماه 1397 "" تکمیل شده"" 🔵هدف سود  90درصد تا پایان بهمن ماه 🔴حد زیان 30درصد دقت کنید منظور ما از حد سود و زیان کل مجموعه سبد است نه یک سهم خاص...
ادامه مطلب ...

سبد مهرماه هدف سود 70درصد تا مهرماه
به نام خداوند بخشنده  مهربان سبد  مهرماه هدف سود  70درصد  تا مهرماه حد زیان 20درصد منظور از هدف سود و زیان مجموعه کل سبد است نه یک سهم خاص مثلا" اگر 100میلیون  کل سرمایه...
ادامه مطلب ...

سبد مهرماه هدف سود 70درصد تا مهرماه حد زیان 20درصد
به نام خداوند بخشنده  مهربان سبد  مهرماه هدف سود  70درصد  تا مهرماه حد زیان 20درصد منظور از هدف سود و زیان مجموعه کل سبد است نه یک سهم خاص مثلا" اگر 100میلیون  کل سرمایه...
ادامه مطلب ...

;