لطفا کمی صبر کنید ...

نمایش همه نمادهابرای افزایش اعتبار یا خرید سهام به منوی کاربری مراجعه نمایید
نظرات قبلی
🔴 یک سهم برای امروز دوشنبه 6اسفند -- ویژۀ سهامداران
🔴 یک سهم برای امروز  دوشنبه 6اسفند سلام وعرض ارادت  خدمت دوستان عزیز قبلا" خدمت شما عرض شد 35 درصد سبد  گفتیم به انرژی 3 اختصاص یابد سایت کارآفرینی آماده شده و درحال تست هستیم به امید ...
ادامه مطلب ...

سهمی با بازدهی فوق العاده برای امروز شنبه 24آذر 1397- ,ویژه سهامداران
به نام خداوند بخشنده مهربانسهمی با بازدهی فوق العاده برای امروز شنبه 24آذر 1397سلام و عرض ارادت خدمت دوستان عزیز پنج  عضو سبد را قصد تصاحب داریم  صندوقی هم که قصد تشکیل داریم  با منابع ...
ادامه مطلب ...

سهمی با بازدهی فوق العاده برای امروز شنبه 24آذر 1397 - وِیژه مشتریان
به نام خداوند بخشنده مهربانسهمی با بازدهی فوق العاده برای امروز شنبه 24آذر 1397سلام و عرض ارادت خدمت دوستان عزیز پنج  عضو سبد را قصد تصاحب داریم  صندوقی هم که قصد تشکیل داریم  با منابع ...
ادامه مطلب ...

🔴بسیار مهم 🔴یک سهم برای امروز سه شنبه 6آذر97 (ویژه مشتریان)
🔴بسیار مهم🔴یک سهم برای امروز  سهمهایی که در طی مدت زمان سبد  معرفی می شوند  همگی درچارچوب سبد است  لطفا" درصدها را رعایت کنید   سبد این دوره بعضی از آنها را قصد تصاحب...
ادامه مطلب ...

🔴بسیار مهم 🔴یک سهم برای امروز سه شنبه 6آذر 97 (ویژه سهامداران)
🔴بسیار مهم🔴یک سهم برای امروز  سهمهایی که در طی مدت زمان سبد  معرفی می شوند  همگی درچارچوب سبد است  لطفا" درصدها را رعایت کنید   سبد این دوره بعضی از آنها را قصد تصاحب...
ادامه مطلب ...

🔴دو سهم زیرخاکی برای یک سبد با دو هدف (ویژه سهامداران)
🔴به نام خداوند بخشنده مهربان 🔴دو سهم زیرخاکی برای یک سبد با دو هدف دوستان لطفا" توجه کنید اینکه ما درکانال یا سایت ویژگیهای یک سهم را بیان میکنیم دلیل بر تک سهم شدن نیست تک سهم نوسانگیری خرید...
ادامه مطلب ...

🔴دو سهم زیرخاکی برای یک سبد با دو هدف (ویژه مشتریان)
🔴به نام خداوند بخشنده مهربان 🔴دو سهم زیرخاکی برای یک سبد با دو هدف دوستان لطفا" توجه کنید اینکه ما درکانال یا سایت ویژگیهای یک سهم را بیان میکنیم دلیل بر تک سهم شدن نیست تک سهم نوسانگیری خرید...
ادامه مطلب ...

🔴🔵یک سبد با دو هدف
🔴به نام خداوند بخشنده مهربان 🔴🔵یک سبد با دو هدف هدف سود 60درصد تا آخر بهمن ماه حد زیان 20درصد دقت کنید منظور مجموعه کل سبد است نه یک سهم خاص مثلا" 100میلیون سرمایه شماست به 160میلیون افزایش یافت...
ادامه مطلب ...

🔴🔵یک سبد با دو هدف
🔴به نام خداوند بخشنده مهربان 🔴🔵یک سبد با دو هدف هدف سود 60درصد تا آخر بهمن ماه حد زیان 20درصد دقت کنید منظور مجموعه کل سبد است نه یک سهم خاص مثلا" 100میلیون سرمایه شماست به 160میلیون افزایش یافت...
ادامه مطلب ...

🔴یک سهم برای امروز شنبه14مهرماه
🔴یک سهم برای امروز شنبه14مهرماهسلام و عرض ارادت خدمت دوستان و همراهان عزیز سهم قبلی  بانکی که اونهم شنبه معرفی کردیم خدمت دوستان عرض کردیم اونهایی که نقدینگی دارند  با نقدینگی جدید بگیرند...
ادامه مطلب ...

;