لطفا کمی صبر کنید ...

نمایش همه نمادهاقوانین و مقررات


شرایط خرید پرسشنامه

1-هر پرسشنامه حاوی شش سئوال 5گزینه ای بر اساس طیف لیکرت است  هر پرسشنامه تکمیل شده از شما 500تومان خریداری می شود و در پایان ماه در صورت تکمیل وارسال فرم تقاضای وجه به حساب بانکی شما واریز می شود.

تذکر مهم : نام و نام خانوادگی در شماره حساب بانکی و عضویت شما باید یکی باشد.

2- بررسیگران مانند بقیه مشتریان می توانند از مبلغ موجودی خود برای خرید نتایج بررسی استفاده کنند.

3-شرکتهای مورد بررسی توسط بررسیگران پیشنهاد می شود  و توسط کارشناسان سایت بر حسب نیاز به صورت هفتگی تعیین می شود در پایان هفته بررسیگران می توانند شرکتهای مورد بررسی را تغییر و یا پیشنهادات جدید ارائه نمایند.  

4- برای هر شرکت در طول 24ساعت سه بار پرسشنامه مربوط به نماد یک شرکت در اختیار بررسیگر  قرار می گیرد.از ساعت 19تا 9صبح یکبار وبه هنگام باز بودن بازار دو بار پرسشنامه در اختیار بررسیگران قرار می گیرد بررسیگران با توجه به تغییر شرایط و تغییر قیمتها پرسشنامه ها تکمیل کنند.

5-تکمیل  پرسشنامه و همچنین انتخاب شرکتها توسط بررسیگران کاملا" اختیاری است و به هر شش سئوال پرسشنامه باید پاسخ داده تا تکمیل شود.

6-لطفا" به  سئوالات مربوط به خرید و فروش و همچنین  بازه قیمتی در پرسشنامه توجه و دقت فرمائید   سیستم هوشمند و سئوالات اشتباه  را درنتایج بررسی در نظر نگرفته وحذف می کند چنانچه 10 پرسشنامه شما توسط سیستم هوشمند تائید نشود از ادامه همکاری با شما معذوریم

7-شما فروشنده پرسشنامه تکمیل شده به قیمت توافق شده هر پرسشنامه  500 تومان هستید و شرکت کیان اعتماد تحلیل برخط خریدار پرسشنامه به قیمت توافق شده 500 تومان است بدیهی است شرکت کیان اعتماد تحلیل برخط و سایت  BoursePoll هیچگونه مسئولیت دیگری ندارد.

از همکاری و دقت نظر شما کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم

 


شرایط فروش

قیمت فروش هر نتیجه بررسی  3000 تومان است که با کلیک بر روی هر نماد مبلغ از حساب شما نزد شرکت کسر می شود.


نتایج بررسی در سه حالت خرید ، فروش و خنثی قابل مشاهده است


خرید: سیستم  بر اساس آخرین بررسیها تشخیص داده  نماد مورد نظر در قیمت آخرین معامله برای خرید مناسب است
فروش: سیستم  بر اساس آخرین بررسیها تشخیص داده  نماد مورد نظر در قیمت آخرین معامله برای فروش مناسب است
خنثی: سیستم  بر اساس آخرین بررسیها تشخیص داده  نماد مورد نظر در قیمت آخرین معامله برای خرید و برای فروش مناسب نیست


فروش نتایج بررسی همزمان با بازگشایی بازار از ساعت 9صبح آغاز و 12.30دقیقه به پایان می رسد مدت زمان مشاهده هر نتیجه بررسی دو دقیقه است سیستم قیمت آخرین معامله را درنظر میگیرد بدیهی است با تغییر قیمت و یا تغییر نظرات بررسیگران نتیجه بررسی هم به تشخیص سیستم تغییر میکند


مسئولیت سود و زیان حاصل از استفاده از نتایج بررسی بعهده مشتری است بدیهی است شرکت کیان اعتماد تحلیل برخط و سایت بورس پول مسئولیتی در این زمینه ندارد.

نماد اعتماد الکترونیکی